iluminovizija

Iluminovizija je projekt koji je inspiriran Šibenikom, jednim od prvih gradova na svijetu u kojem je uspostavljena opskrba električnom energijom. Ta gotovo anegdotalna činjenice nije prisutna u dominantnom narativu o gradu, koji se sada samopredstavlja isključivo kao grad srednjevjekovne baštine, zanemarujući tako nedavni historijat svoje modernizacije.

Namjera projekta Iluminovizija je potaknuti inovativne procese artikulacije svjetla u javnom prostoru kroz format festivala ali i kroz interdisciplinarnu suradnju raznih profesija koje se bave našim odnosom spram okoliša, u ovom slučaju jedinstvenog Šibenika.

Iluminovizija 2019 :: Prostori između : pogledati ovdje

Iluminovizija 2018: Vidici postindustrijskog i postlegaliziranog grada

"Iluminovizija: Vidici postindustrijskog i postlegaliziranog grada" proizašla je iz programa Iluminovizija 2017. provedenog u suradnji s Društvom arhitekata Šibenika, kada smo u okviru mini-simpozija predstavili Slow-light koncept umjetnice Siegrun Appelt kao antitezu rastrošnim festivalima svjetla, a s ciljem stavljanja naglaska na svakodnevno osvjetljenje; te umjetničku svjetlosnu instalaciju I.M.Klifa kojom smo naglasili nestanak kinematografa kao metaforu nestanka određenih modela društvenog života (jedino mjesto kolektivnog društvenog doživljaja filmske projekcije u tehnički prikladno opremljenom okruženju smješteno je danas u Šibeniku u shopping centru, mjestu koje građane reducira na potrošače).

Što je s proizvodnjom? Kao što je nekada kinofikacija pratila industrijalizaciju Šibenika, tako je u zadnja dva desetljeća de-kinofikacija pojava koja ide ruku pod ruku s de-industrijalizacijom. De-industrijalizirana područja grada ne svjedoče samo o drugačijim razvojnim ideologemima grada, već i danas predstavljaju njegov jedinstveni potencijal. Industrijalizacija je primarno označitelj za bujanje tvorničkih hala i masivnih (te često za okoliš pogubnih) postrojenja, ali politike koje su gradile tvornice gradile su i čitava naselja u kojima su domove dobili brojni radnici i njihove obitelji, od Baldekina preko prvih nebodera u Dalmaciji do Vidika, najistočnijeg dijela Šibenika.

Događanja u 2018. godini:

Predavanje i noćna šetnja arhitektice Armine Pilav

Projekcija filma "Rotterdam 2040"

Srpanjska događanja Iluminovizije 2018 odvija se u suradnji s Društvom arhitekata Istre (DAI-SAI) i Sobom DAŠ (Društvo arhitekata Šibenika)

Artist Talk Goran Petercol

Umjetnička instalacija u javnom prostoru kolektiva Ljubavnice

- - - - - - -

U prvoj fazi projekta Iluminovizija u 2017.godini, u okviru simpozija "Iluminovizija – strategije svjetla" pitanje koje smo postavili nužno je i političko pitanje: što osvjetljavamo, koje segmente gradskosti akcentuiramo, zašto i kako. Uz to, simpozij se bavio i fenomenom koji je neposredno vezan za elektrifikaciju, a to je kinofikacija. U suradnji s lokalnom grupom arhitekata okupljenom oko Sobe DAŠ (Društva arhitekata Šibenika) mapirali smo kino-prostore, uočili njihovu poziciju u gradskom tkivu i njihove transformacije.

Od 1-2.7. 2017.u Šibeniku se održao mikrosimpozij pod naslovom "Iluminovizija - strategije svjetla". Predavači su bili Katrina Petter (Public Art Lower Austria), Siegrun Appelt, umjetnica, te Sanja Horvatinčić, djelatnica Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba. Prezentaciju su održali i članovi Sobe DAŠ - Društva arhitekata Šibenika. Ivan Marušić Klif postavio je 8.studenog instalaciju uz nekadašnje kino "Šibenik".

 

Program simpozija

Instalacija Ivana Marušića Klifa