Koraci grada 1957-2017

Današnja Avenija grada Vukovara metaforički je i fizički poligon socijalističkog modernizma na kojem je počela izgradnja Zagreba nakon 2. svjetskog rata. 1957. godine, tada Avenija proleterskih brigada bila je i mjestom na kojem su se snimali propagandni filmovi o modernom gradu u nastajanju. 

60 godina nakon snimanja filmova "Koraci grada" i "Kamerom kroz Zagreb" projekt propituje nastanak ove avenije koja predstavlja početak stvaranja novog socijalističkog Zagreba, njen odnos s donjogradskim centrom kojeg nije uspjela zamijeniti (iako je projektirana upravo s tim ciljem), kao i način njenog korištenja danas, polazeći od spomenutih propagandnih filmove iz 1957. godine preko filmove iz 1967,1977, 1987 kojim se ističu propusti modernizacijskih velikih poteza, do reprezentacija iz 1997, 2007 i 2017, čime će se dobiti dijakronijska slika i zvuk toposa.

Od 15. lipnja do 12. srpnja na tri lokacije u gradu prikazati ćemo filmski program pod naslovom Kvartovsko kino :: Koraci grada 1957 - 2017.

28. rujna na Filozofskom fakultetu predavanje pod naslovom "100 godina filma. Između revolucije i sjećanja na revoluciju" će održati Gal Kirn, dok će se izložba radnog naziva Medijske reprezentacije :: Zagreb 1957 - 2017 prirediti u Galeriji Modulor Centra za kulturu Trešnjevka od 25.10. do 11.11.2017.

Pratite naša događanja na http://uiii.hr/exhibitions

Program

Grupa ljudi na križanju Držićeve i Vukovarske. U pozadini stambeni neboder

Milana Žerjavića i Pavla Baranjaia iz 1956. godine.

Stambeni neboder u filmu "Proces" Orsona Wellesa iz 1962. godine.