Skrb i solidarnost : : istraživački modul 1 - Karlovac i Ogulin

U srijedu 24.4.2019. obavljeno je prvo terensko istraživanje u Karlovcu i Ogulinu. U Karlovcu smo posjetili Opću bolnicu Karlovac te Medicinsku školu. Obje ustanove dio su kompleksa Medicinskog centra Karlovac, za koji je Zoja Dumengjić 1961. godine dobila 1. nagradu na natječaju. Prvo je izgrađen TBC odjel, danas pod imenom “Stara bolnica”, gdje se nalaze 2 odjela, psihijatrija i zarazni odjel, odvojeni principom vertikalnog zoniranja i sa zasebnim ulazom. Projekt za medicinsku školu je iz 1975. godine, što znači da je škola sagrađena puno kasnije. Porazgovarali smo s ravnateljem Opće bolnice Karlovac Ervinom Jančićem te ravnateljicom Medicinske škole Jasminkom Štajcer o mogućnostima suradnje u okviru projekta “Skrb i solidarnost”.

U Ogulinu smo posjetili Opću bolnicu Ogulin te porazgovarali s djelatnicama Ginekološkog odjela.

2019-04-23