Koraci grada 1957 -2017

U 2017. godini UIII će provoditi uz institucionalnu podršku zaklade Kultura nova provoditi projekt "Koraci grada 1957-2017". 

Današnja Vukovarska avenija metaforički je i fizički poligon socijalističkog modernizma na kojem je počela izgradnja Zagreba nakon 2. svjetskog rata. 1957. godine, tada Ulica proleterskih brigada bila je i mjestom na kojem su se snimali propagandni filmovi o modernom gradu u nastajanju. 
60 godina nakon snimanja filmova "Koraci grada" i "Kamerom kroz Zagreb" projekt propituje nastanak ove avenije koja predstavlja početak stvaranja novog socijalističkog Zagreba, njen odnos s donjogradskim centrom kojeg nije uspjela zamijeniti (iako je projektirana upravo s tim ciljem), kao i način njenog korištenja danas, polazeći od spomenutih propagandnih filmove iz 1957. godine preko filmove iz 1967,1977, 1987 kojim se ističu propusti modernizacijskih velikih poteza, do reprezentacija iz 1997, 2007 i 2017, čime će se dobiti dijakronijska slika i zvuk toposa.

Grupa ljudi na križanju Držićeve i Vukovarske. U pozadini stambeni neboder Milana Žerjavića i Pavla Baranjaia iz 1956. godine.

Stambeni neboder u filmu "Proces" Orsona Wellesa iz 1962. godine.

2016-12-20