Zagrebački velesajam na filmu

Sonja Leboš
22. 05. 2024. - 22. 05. 2024.
Centar za kulturu Novi Zagreb, Trg narodne zaštite 2
Zagrebački velesajam na filmu

u 20h
Predavačica: Sonja Leboš

Predavanje će obuhvatiti razne aspekte filmske proizvodnje koji su se odvijali na Zagrebačkom velesajmu, kao i reprezentaciju Zagrebačkog velesajma na filmu u raznim žanrovima: od dokumentarnih (industrijskih, propagandnih, obrazovnih) do igranih filma u razdoblju od 1956. do 1979. godine. Biti će riječ o filmovima  Hajrudina Krvavca, Franota Vodopiveca, Branka Bauera, prvom i jedinom filmu filmologa Ante Peterlića, i dr.

 

O autoru

Sonja Leboš
Dr.sc. Sonja Leboš obranila je doktorsku disertaciju naslova “Grad na filmu, film u gradu: Zagreb 1941.-1991., kulturno-antropološka perspektiva” u studenom 2022. godine. Diplomirana kulturalna antropologinja te hispanistica, ekspert za kulturni turizam, likovna pedagoginja, studirala je i scenografiju i arhitekturu u Pragu i Zagrebu. Njene aktivnosti kreću se u području kulturalnih i urbanih studija, obrazovanja i produkcije u kulturi i umjetnosti, vizualne i urbane antropologije te analize diskursa, a kustosko-umjetničko i znanstveno djelovanje u području javnog kulturnog rada na međama narativnog urbanizma i vizualnih umjetnosti, dizajna, teorije i prakse performativnosti, filma i novih medija.